Hipertext i temporalitat

Mentre anem fent proves amb l’extracció de freqüències des de l’eina ArtConc, ens endinsem en les diverses lectures que ens … Més