La societat enxarxada

Continuant amb les lectures del curs (1), m’aturo a comentar el capítol referent a La societat xarxa (2). Una de … Més