La societat enxarxada

Continuant amb les lectures del curs (1), m’aturo a comentar el capítol referent a La societat xarxa (2). Una de … Més

Hipertext i temporalitat

Mentre anem fent proves amb l’extracció de freqüències des de l’eina ArtConc, ens endinsem en les diverses lectures que ens … Més

Presentació

Aquest blog pretén ser un espai de debat on reflexionarem sobre l’hipertext i com el ciberespai ha contribuït a desenvolupar … Més